ZELENÁ ÚSPORÁM

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

Kolik peněz můžete dostat?

Pomocí této kalkulačky si můžete vypočítat výši dotace na zateplení budovy.

Kdy můžete žádat o dotace?

Program nabízí podporu v oblastech:

 1. Úspora energie na vytápění.
  1. Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí kdosažení nízkoenergetického standardu.
  2. Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dílčí zateplení).
 2. Podpora novostaveb v pasivním energetickém standardu.
 3. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody.
  1. Výměna zdrojů na tuhá a kapalná fosilní paliva nebo elektrického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla.
  2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.
  3. Instalace solárně-termických kolektorů.
 4. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací).

Kdo může žádat o dotace?

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:

Jak podat žádost?

Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank (odkaz na seznam bank bude uveden na přelomu dubna a května). Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:Doporučujeme si přečíst dokumenty zvěřejněné na serveru programu "Zelená úsporám".